Kraja

Lördag eftermiddag, 2023

För oss i Västerbotten är Kraja ett mycket välkänt namn och festivalen är väldigt stålt över att kunna presentera dessa oerhört musikaliska damer.

Kraja har skapat ett eget musikaliskt universum, meditativt, gripande och poetiskt, vilket trollbundit publik såväl som kritiker. Med unik samstämmighet och precision smälter fyra individuella röster samman till en unison enhet. 

På festivalen kommer Kraja att framföra gamla och nya visor ur sin breda repertoar. Både traditionella folkliga sånger och nykomponerade verk får ta plats, och koraler med ursprung från Holmön dyker också de upp i programmet.

Kraja består av Lisa Lestander, Frida Johansson, Eva Lestander och Linnea Nilsson.