Visans vänner i Umeå

Visans vänner i Umeå, eller Visum som det förkortas, bildades formellt i april 1992 och är Sveriges nordligaste Visans vännerförening. Dessförinnan hade viskvällar genomförts från hösten 1991 i Kamenskikällaren. Alltsedan dess har föreningen genomfört viskvällar på olika ställen i centrala Umeå. Från 1994 startades också Visfestivalen på Holmön som firade 20-årsjubileum under Umeås Kulturhuvudstadsår 2014. En mera fördjupad beskrivning av föreningens historia hittills hittar du här.

Vårt programkoncept
Sedan 2016 har vi ett litet annorlunda koncept för våra konserter inne i centrala Umeå. Vi har haft samarbete med puben Pipes of Scotland och nu senast på restaurang Elektra i Norrlandsoperan. Sista lördagen i varje månad kl. 15.00 har vi konsert med minst två artister varje gång. Det hela är lite av ett ”slink in” eftersom vi inte tar något inträde i nuläget.

Höstens program 2022 – Elektra kl 15 – Fri entré
Vi bjuder alltid upp till allsång och öppen scen
24 sept – Stefan Kinell och Evelina Öqvist
29 okt – Andreas Nilsson och Bördan
26 nov – Viola Martinsson, Åsa Mjörndal & Rickard Fromm
17 dec – Emma Burström duo och Kungens Rider

Vispicknick varje år
Vi arrangerar en Vispicknick i Broparken sedan fem år tillbaka. Årets tillfälle blir den 20 augusti kl 14.00 – 17.00 i form av en kavalkad av de visartister som var aktiva i samband med Visums tillkomst. Flera av dem är representerade på vår samlings-cd, ”Visum Oi”. Denna finner du både på Spotify och Youtube.

Visfestival Holmön

Visum är sedan 1994 huvudman för Visfestival Holmön, en visfestival som ligger tre mil norr om Umeå och en mil ut i havet, på ön Holmön. Festivalen är mycket omtyckt såväl av artister som publik.
 
Vissångare

Visum har ett antal medlemmar som framträder som vissångare. På sikt ska deras ”CV” läggas in här.

Kurser
Visum har till och från genomfört kurser på temat visa. Ibland har det handlat om att skriva visor, ibland att framföra visan på bästa sätt.

Stadgar

De stadgar som gäller för Visum kan du läsa om du klickar här.

Våra ambitioner
Vi vill vara en visförening som är öppen för ett brett tänk om vad som är visa och singer/songwriter. Våra ambitioner är följande:

·       Synliggöra visan för en bred publik
·       Skapa speltillfällen för artister inom genren
·       Skapa en fast och välrenommerad scen för visa och singer/songwriter
·       Vara en trovärdig samarbetspartner öppen för otraditionella samarbeten


Styrelsen 2022/2023
Ordförande: Christer Jilder, chjilder@gmail.com

Kassör: Ulf Håkansson, korsgatan16@ume.se

Ledamöter: Aster Boter, Evelina Öqvist, Lena Sparr Öberg, Hans-Olov Henriksson

Årsmöte

Föreningen hade sitt årsmöte och behandlade verksamheten för 2021 den 24 april 2022.
Protokollet från Årsmötet hittar du här. Där ingår också Verksamhetsberättelsen som bilaga till protokollet.