Program 2019

För att fira på riktigt hade vi en extra dag vi började alltså redan på
torsdagen med en vis-jazz-afton.

Fredagens tema blev lokalproducerat med kvinnliga förtecken

Lördagens eftermiddagspass bjuder på Allsång på Holmön

Lördagkvällen bjuder vi på Grand Finale med bl a Pugh

Söndag kl 11 hålls som vanligt en gudstjänst i Visans tecken

Torsdag kl 19 – Vis-Jazz-afton

Midgårdskolans musikelever

Claes Janson

Amanda Ginsburg

B.S.T.O. BandFredag kl 19 – Lokalproducerat

Maria Axelsson

Magda Andersson

Chimären

Maria Andersson

Halm

Lördag kl 14 – Allsång på Holmön

Kören K2 under ledning av Elin Örebrand

Kalasorkestern

Jack Vreeswijk

Maria MöllerLördag kl 19 – Grand Finale

Allén & Wäcklén

Ahlman/Jonsson

Mats Westling

Frida Andersson

Pugh