Festivalen 2017

Bland andra intog Ye Banished Privateers Holmön med en besättning på mellan ett dussin till ett tjog skitiga musikanter bordade de scenen med ösiga sjöhemsvisor och ballader rullade i tjära och krut. 

Fredag 28 juli kl 19
Nippe Svensk
Erika & Sofia
Ye Banished Privateers
Det är kärlek
Cleo med vänner
 
Lördag 29 juli kl 14
Stina och Arktis
Nadja Eriksson
Ola Aurell
Andersson Wij & Sofia Karlsson

Lördag 29 juli kl 19
Cosmetisk Heesvijk
Karin Hans-Ers
Vasa flora och fauna
Tina Ahlin Orsaspelmän
Svenne Rubins